top of page

contact

lydia kimman

 

de dertiende maan

Rembrandtlaan 28

3723BJ Bilthoven

Tel: 030 2993092  

Email: lydia.kimman@xs4all.nl

KVK:NL001340357B71

Met het openbaar vervoer:

vanaf Utrecht CS trein/sprinter richting Zwolle of Baarn. (perron 2/3). Vanaf station Bilthoven 3 minuten lopen over loopbrug en Park&Ride.

Met de auto: gratis parkeren in de Rembrandtlaan of op Park&Ride

Met de fiets: fietsenrek in de voortuin

BILD5039.JPG

JOUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en therapie.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

  Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een

  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

  De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

   

 • PRIVACY op de factuur

  Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden.

 • je naam, adres en woonplaats

 • je geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld natuurgeneeskundige consultatie of coaching’,

 • de kosten van het consult

bottom of page